Welkom op de site van de Raad van Kerken Leusden


"Mensen moeten ons gaan kennen door onze daden".

De Raad van Kerken wil een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving met een christelijke benadering. Ook wil de Raad de 'oecumenische dialoog'  tussen lidkerken onderling en de contacten met andere kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Daarnaast is er ook duidelijk aandacht voor ontmoetingen met mensen van andere religies.

 Actuele berichten
 

 


Ans Brandsma neemt afscheid van Raad van Kerken Leusden.

Lees hier haar toespraak van 2 juni


Ans Brandsma (links) en leden van de Raad bij haar afscheid

Verslag vergadering Raad van Kerken, 2 maart 2016


Geloven in Leusden, augustus 2016 (kerkdiensten)

Uitnodiging Prinsjesdagontbijt 20 september

Foto's van de viering van de 1e Pinksterdag. Lees ook het verslag

         

 

   

Uitnodiging Kerk en schooldiensten zondag 25 september 2016. Bekijk ook het Lied van Abraham

 

Social media
U kunt de site van de Raad van Kerken Leusden 'liken' via Social media zoals Facebook en Twitter. Klik hiervoor één van onderstaande iconen aan.