Welkom op de site van de Raad van Kerken Leusden


"Mensen moeten ons gaan kennen door onze daden".

De Raad van Kerken wil een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving met een christelijke benadering. Ook wil de Raad de 'oecumenische dialoog'  tussen lidkerken onderling en de contacten met andere kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Daarnaast is er ook duidelijk aandacht voor ontmoetingen met mensen van andere religies.

 Actuele berichten
 

 


Ans Brandsma neemt afscheid van Raad van Kerken Leusden.

Lees hier haar toespraak van 2 juni


Ans Brandsma (links) en leden van de Raad bij haar afscheid


Geloven in Leusden, juni 2016 (kerkdiensten)


Social media
U kunt de site van de Raad van Kerken Leusden 'liken' via Social media zoals Facebook en Twitter. Klik hiervoor één van onderstaande iconen aan.