Welkom op de site van de Raad van Kerken Leusden


"Mensen moeten ons gaan kennen door onze daden".

De Raad van Kerken wil een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving met een christelijke benadering. Ook wil de Raad de 'oecumenische dialoog'  tussen lidkerken onderling en de contacten met andere kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Daarnaast is er ook duidelijk aandacht voor ontmoetingen met mensen van andere religies.

 Actuele berichten

 

Uw giften zijn welkom op rekeningnummer NL08 RABO 0310 620295 van de Raad van Kerken Leusden. Hartelijk dank!Verslag vergadering Raad van Kerken 14 december 2016


Geloven in Leusden februari 2017 (kerkdiensten)

 
 Jaarverslag Raad van Kerken 2015 

 

Social media
U kunt de site van de Raad van Kerken Leusden 'liken' via Social media zoals Facebook en Twitter. Klik hiervoor één van onderstaande iconen aan.