Welkom op de site van de Raad van Kerken Leusden


"Mensen moeten ons gaan kennen door onze daden".

De Raad van Kerken wil een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving met een christelijke benadering. Ook wil de Raad de 'oecumenische dialoog'  tussen lidkerken onderling en de contacten met andere kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Daarnaast is er ook duidelijk aandacht voor ontmoetingen met mensen van andere religies.

 Actuele berichten
 

Jaarverslag Raad van Kerken Leusden 2015

Kerk en schooldienst 25 september in de St. Jozefkerk Leusden. Lees het verslag van deze dag door ds. Maria Berends - van Hoek en bekijk de foto-impressie van Marjolein Zweverink.

Social media
U kunt de site van de Raad van Kerken Leusden 'liken' via Social media zoals Facebook en Twitter. Klik hiervoor één van onderstaande iconen aan.